Podmínky inzerce na Whichcar.cz

 1. Server Whichcar.cz je internetový server, provozovaný společností ORBANEX s.r.o., IČ: 03214052, se sídlem Za zámečkem 745/17, 158 00 Praha 5, zapsanou v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 228777 (dále jen Provozovatel).
 2. Whichcar.cz je inzertní server, umožňující jeho uživatelům bezplatně vkládat a vyhledávat inzeráty s nabídkami zboží v oblasti automobilového průmyslu. Uživatelé nesmí inzerovat přímo svou podnikatelskou činnost a služby.
 3. Uživatelem Whichcar.cz může být fyzická osoba starší 18 let způsobilá k právním úkonům nebo právnická osoba. Uživatelé služeb Whichcar.cz nemají žádný právní nárok na užívání tohoto inzertního serveru. Uživatel se zaregistruje vložením prvního inzerátu. Provozovatel si vyhrazuje právo nepovolit nebo zrušit registraci zájemce o inzerci, popřípadě omezit jeho přístup k některým službám a to za podmínek uvedených dále v těchto podmínkách využívání služeb, zejména v případě porušování těchto podmínek.
 4. Zájemce o využívání služeb Whichcar.cz může bezplatně vložit neomezený počet inzerátů. Při vložení inzerátu zadává uživatel kontaktní údaje, jako jméno, email a telefonní číslo. Provozovatel neshromažďuje osobní údaje uživatelů, které uvádí zákon o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb.
 5. Vložit inzerát je možné prostřednictvím přednastaveného formuláře vyplněním titulku, popisu inzerátu, ceny a dalších uvedených položek, upřesňujících obsah inzerátu. Inzerát je třeba umístit v kategorii (značka vozidla), která předmětu inzerátu nejlépe odpovídá. Provozovatel si vyhrazuje právo inzerát přemístit do odpovídající kategorie. Odpovědět na inzerát je možné prostřednictvím odpovědního formuláře. Vložený inzerát bude bezplatně zveřejněn po dobu 90 dnů. Po této době lze inzerát znovu zveřejnit přes účet registrovaného uživatele. Po vypršení platnosti se inzerát přesune do archívu uživatele, kde bude inzerát přístupný k dalšímu využití nebo ke smazání. Uživatel bude vyrozuměn emailem o odstranění inzerátu.
 6. Provozovatel si vyhrazuje smazat inzeráty, které porušují platné zákony ČR nebo dobré mravy. Je zakázáno vkládat stejný nebo podobný inzerát vícekrát do stejné nebo jiné kategorie. Provozovatel si vyhrazuje právo smazat také inzeráty nic neříkající (inzerát musí být na konkrétní produkt), inzeráty lákající lidi k zaslání jakékoliv částky na účet inzerenta nebo lákající k rozesílání jakýchkoliv emailů dále.

  Dále je také zakázáno:
  • nabízet zboží, k němuž nemá uživatel právo jej prodávat nebo zboží, které je zastaveno, nebo jsou dispozice vlastníka nějak omezeny.
  • inzerce webových stránek (včetně odkazů v textu inzerátu), používání speciálních znaků (hvězdičky, vykřičníky, apod.).
  • používat v nadpisu inzerátu název firmy, telefon či URL adresu.
 7. Pokud provozovatel smaže inzerát z důvodů uvedených v těchto podmínkách, nemá uživatel nárok na náhradu škody.
 8. Pokud bude chtít uživatel smazat inzerát před uplynutím doby zveřejnění, musí tak učinit sám pomocí registrace, kterou provedl při vložení inzerátu.
 9. Provozovatel je pouze zprostředkovatelem nabídek a poptávek, neručí za dohody a ujednání mezi nabízejícím a kupujícím, za dodání zboží, služeb či jejich vyplacení. Provozovatel nenese odpovědnost za obsah inzerátů.
 10. Provozovatel nenese odpovědnost za dobrovolně zveřejněná data uživatelem v inzerátu. Uživatel je povinen chránit si své přihlašovací údaje ke svému účtu.
 11. Provozovatel nenese odpovědnost za činnost inzerentů a za způsob, jakým využívají inzerci na Whichcar.cz.
 12. Provozovatel neposkytuje záruku nepřetržité funkčnosti, bezchybného provozu a zabezpečení systému serveru. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za přerušení služeb v důsledku technických problémů. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za škody, které mohou uživateli vzniknout v důsledku úplné nebo částečné nefunkčnosti systému serveru, případně ztráty dat umístěných v systému.
 13. Provozovatel je oprávněn zasílat uživatelům emailové zprávy, které budou uživatele informovat o změnách, obchodním sdělení, novinkách a nových službách serveru Whichcar.cz, případně jeho partnerů. Provozovatel je oprávněn pořádat pro registrované soutěže, které se řídí aktuálními pravidly stanovenými provozovatelem pro jednotlivé soutěže.
 14. Uživatel vložením inzerátu nebo registrací dává souhlas s těmito podmínkami. Provozovatel může v průběhu vývoje serveru Whichcar.cz tyto podmínky měnit.